ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ

  1. ທ່ານ ສຸລິຍັນ ໄຊຍະລາດ (ຫົວໜ້າພະແນກ)
  2. ທ່ານ ບຸນສ່ວນ ຈັນທະລອດ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
  3. ທ່ານ ນາງ ບຸດສະດີ ພວງມະໄລ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
  4. ທ່ານ ນາງ ສັນສະນີ ທຳມະຈັກ
  5. ທ່ານ ຊາອຸດອນ ອິນທະວົງ
  6. ທ່ານ ນາງ ນົກ ສີສຸພັນ
  7. ທ່ານ ນາງ ສີພະຈັນ ພັນທະສົມບັດ
  8. ທ່ານ ນາງ ລັດສະໝີ ບຸນສີພົມ
  9. ທ່ານ ສິນສະຫວັດ ກ້ວາງວິໄລ