ງານວາງສະແດງຜົນງານ,ສີມື

ງານວາງສະແດງຜົນງານ, ສີມື ຂອງນັກສຶກສາ ສາຂາອາຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ຈັດຂື້ນ ວັນທີ່ 28-29/12/2020 ທີ່ເດີ່ນວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ວິທະຍາເຂດທີ່ 1 ບ້ານດອນເຄື່ອນຊ້າງ, ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ແວ່ ຊົມ ແລະ ຊີມອາຫານ ຂອງນັກສຶກສາດ້ວຍ