ຜົນປະໂຫຍດ 7 ຢ່າງ ທີ່ນັກຮຽນຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມ4 ຈະໄດ້ຮັບ ເມື່ອເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ

ດ້ວຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ມຕົ້ນ ມ4 ທີ່ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ໃນສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 8 ຢ່າງດັ່ງນີ້:
ຜົນປະໂຫຍດທີ່1: ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ 200.000 ກີບ ຕໍ່ເດືອນ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່2: ພາຍຫລັງຮຽນຈົບ 3ປີ ຈະໄດ້ປະກາສະນີຍະບັດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລ ກິລາຮັບຮອງ, ເຊິ່ງເປັນຫລັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີການປະຕິບັດຕົວຈິງເຖິງ 70%, ທິດສະດີ 30%.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່3: ໄດ້ດໍາລົງຊີວິດ ໃນການຮຽນ ເພື່ອການຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງ ດ້ວຍການຮູ້ຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກ, ຍົກສູງທັກສະຄວາມສາມາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ມີສະຕິຮຽນຮູ້ຕະລອດຊີວິດ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່4: ໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ້ມບັນດາວິຊາທັກສະສັງຄົມເຊັ່ນ: ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ, ທັກສະການສື່ສານ, ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳສັງຄົມ, ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ… ສິ່ງດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ຍົກສູງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ ແລະ ການປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ພາຍຫລັງຮຽນຈົບ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່5: ນັກຮຽນຈົບ ມຕົ້ນ ທີ່ຮຽນໃນລະດັບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ຈະໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນທັກສະວິຊາຊີບແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການດຳລົງຊີວິດແບບເອກະລາດຢ່າງພົ້ນເດັ່ນ ທຽບກັບໝູ່ຜູ້ອື່ນ ພາຍຫລັງຮຽນຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ 3ປີ ສາມາດໄປເຮັດວຽກ ມີລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ ຕົວຢ່າງອາດີດນັກສຶກສາທີ່ຈົບ ມຕົ້ນ ມາຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

– ທ້າວ ມິໂກ້ ສຸວັນດາລາ ອາຍຸ 21 ປີ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ ( 9+3 ) ປະຈຸບັນປະກອບອາຊີບເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ ຢູ່ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຂໍເລົ່າປະສົບການຊິວິດໃຫ້ຟັງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບ ມ4 ຍ້ອນຢາກຮຽນວິຊາຊີບແທ້ໆກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈໃປສະມັກຮຽນໄຟຟ້າຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນການຮຽນແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 3 ປີກໍ່ຈົບ ຫຼັງຈາກຈົບແລ້ວກໍ່ໄດ້ໄປສະມັກງານຢູ່ໂຮງແຮມລີເວີເລຍ ເພີ່ນກໍ່ຮັບເອົາ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຊ່າງໄຟ ເງີນເດືອນພື້ນຖານທີ່ເພີ່ນໃຫ້ ແມ່ນ 1.000.000 ກີບ, ນອກຈາກຈະເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ໂຮງແຮມແລ້ວເວລາວ່າງແມ່ນໄດ້ໄປຮັບວຽກພິເສດຕາມບ້ານເຮືອນສະເລ່ຍເດືອນ 1 ກໍ່ໄດ້ປະມານ 4-5 ແສນ,ນ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງແຮມໄດ້ປະມານ 7-8 ເດືອນເຫັນເພີ່ນປະກາດຮັບສະມັກພະນັກງານສ້ອມແປງໄຟຟ້າຢູ່ບໍລິສັດນໍ້າເທີນ 1 ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ກໍ່ເລີຍໄປສະມັກເບິ່ງ ກໍ່ຖືວ່າໂຊກດີຫຼາຍທີ່ເພີ່ນຮັບເອົາ ແລະ ກໍ່ຮຽນຖືກສາຍທີ່ຫາວຽກໄດ້ງ່າຍແດ່ຢູ່ບໍລິສັດນໍ້າເທີນ 1 ເງີນເດືອນພື້ນຖານ 6.000.000 ກີບ ສໍາລັບການກິນຢູ່ແມ່ນທາງບໍລິສັດລ້ຽງ ແລະ ມີທີ່ພັກໃຫ້ສ່ວນເງີນເດືອນສ່ວນນື່ງແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສ່ວນນື່ງແມ່ນເກັບ.

ນາງ ແມ່ມ ສຸຂາວົງ ອາຍຸ 25 ປີ ນັກສຶກສາ ສາຂາ ຕັດຫຍິບ ( 9+3 ) ປະຈຸບັນປະກອບອາຊີບເປັນຊ່າງຕັດຫຍິບຢູ່ເຮືອນ ບ້ານດອນມ່ວງ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຂໍເລົ່າປະສົບການຊິວິດໃຫ້ຟັງພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮຽນຈົບ ມ4 ຍ້ອນພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເງີນສົ່ງໃຫ້ຮຽນ ມປາຍ ກໍ່ເລີຍຕັດສິນໃຈໃປສະມັກຮຽນຕັດຫຍິບຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນເຮົານີ້ ໃນການຮຽນແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 3 ປີກໍ່ຈົບ ຫຼັງຈາກຈົບແລ້ວກໍ່ໄດ້ມາຮັບຈ້າງຫຍິບເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານແມ່ ກຽງຄໍາ ເພີ່ນບໍ່ມີເງີນເດືອນໃຫ້ມີແຕ່ໃຫ້ຫຍິບເປັນໂຕອີງຕາມແບບເສື້ອຖ້າແບບຍາກແດ່ກໍ່ໄດ້ໂຕນື່ງ 30.000 ກີບ ຖ້າແບບທໍາມະດາກໍ່ 25.000 ກີບ ຫຍິບຫຼາຍກໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ສະເລ່ຍເດືອນນື່ງໄດ້ປະມານ 1.200.000-1.500.000 ກີບ ເຮັດຢູ່ຮ້ານໄດ້ປະມານ 6 ເດືອນພໍມີເງີນເກັບກໍ່ເລີຍອອກມາຊື້ຈັກຫຍິບເອງຢູ້ເຮືອນລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການກໍ່ແມ່ນຄົນໃນຂອບເຂດບ້ານ ແລະ ສ່ວນນື່ງກໍ່ແມ່ນມາຈາກບ້ານໃກ້ຄຽງສໍາລັບລາຍຮັບກໍ່ຂື້ນກັບແຕ່ລະຊ່ວງບາງເດືອນກໍ່ໄດ້ຫຼາຍບາງເດືອນກໍ່ໄດ້ໜ້ອຍສະເລ່ຍແລ້ວກໍ່ຕົກປະມານ ເດືອນລະ 1.300.000 – 1.600.000 ກີບ, ຍາມເຮັດນາກໍ່ໄດ້ເຮັດນາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜ້າດຽວ ກໍ່ຖືວ່າໄດ້ຫຼາຍຢູ່ເພາະເຮືອນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຊົ່າເຂົ້າກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊື້ເງີນທີ່ໄດ້ຈາກການຫຍິບເຄື່ອງກໍ່ເປັນເງີນເກັບ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່6: ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນນໍາຄູອາຈານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊໍານິຊໍານານໃນການສອນ ແລະ ໄປຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນສະຖານປະກອບການພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່7: ຖ້ານັກຮຽນໆຕໍ່ ມປາຍ 3 ປີ ບວກກັບຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ 2ປີ ( ລວມເປັນ 5ປີ) ຈຶ່ງຈົບ, ແຕ່ຈົບ ມຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນພຽງແຕ່ 3ປີ ກໍ່ສາມາດຈົບວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ປະຢັດເວລາ ເຖິງ 2ປີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆອີກ. ກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຫລາຍທ່ານເວົ້້າວ່າ “ ຢູ່ບ້ານເຮົາຍັງມີຫລາຍຄົນແຂ່ງຂັນກັນ ຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ຍ້ອນເຫດຜົນງ່າຍໆ ປະກາສະນີຍະບັດ ປະລິນຍາຕີ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຮຽນເພື່ອຫຍັງ? ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຈົບມຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ ຫລື ຜູ້ປະລະການຮຽນ ມ ປາຍ ເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນກາງ. ພວກເຮົາຕີລາຄາສູງສຳລັບຜູ້ຮຽນວິຊາຊີບແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນໃຜ, ຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ. ຫລາຍຄົນມາສະມັກວຽກ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າແຮງງານສູງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທັກສະຄວາມສາມາດ, ເຮັດວຽກໄດ້ ບໍ່ແມ່ນປະກາສະນີຍະບັດປະລິນຍາຕີ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫລາຍຄົນ ທີ່ຮຽນຈົບໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃຊ້ເວລາ 4-5ປີ (ຊິ້ນເປືອງທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ໜ້ອຍ) ແຕ່ຫາວຽກບໍ່ໄດ້, ຕ້ອງກັບມາຮຽນວິຊາຊີບຄືນ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້.