ກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບຈາລະຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບຈາລະຈອນ ແລະ ການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ໃຫ້ກັບພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ..