ກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2022
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາເຜີຍແຜ່ວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ.