ກອງປະຊຸມປິດວົງຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (ESS)

ວັນທີ 21ມີຖຸນາ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປິດວົງຈອນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ (ESS) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມີເພັດ ແກ້ວດວງດີ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.