ພິທີປະກາດພະນັກງານເຂົ້າຮັບອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຊັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ

ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022 ເວລາ 14:00 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອາຈານຮ່ວມໃຈ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດພະນັກງານເຂົ້າຮັບອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຊັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ
ໂດຍມີ ຄະນະພັກ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານຄູ-ອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.