ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 4 ເດືອນ

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດພິທີປິດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 4 ເດືອນ ສາຂາ ຕັດຫຍິບ ແລະ ສາຂາລົດຍົນສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການVTEES ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ວຽງສະຫັວນ ພັດທະວົງ ຜູ້ອໍານວຍໃນການວິທະຍາໄລ.