ພິທີເປີດສະຖານຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ ແລະ ການສຶກສາ ລາວ – ຈີນ

ວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2022 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ຈັດພິທີເປີດສະຖານຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ ແລະ ການສຶກສາລາວ – ຈີນ.ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຫລິວໂຈ, ບໍລິສັດລົດຍົນຕົງຟົງຫລິວໂຈຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ -ຟູດ່າອໍໂຕໂມບາຍຈໍາກັດ.