ຮ່ວມງານສຳມະນາເປີດຕົວອາຫານສັດຂອງບໍລິສັດກີນພິດ ສປປ ລາວ

ວັນທີ່ 28-30/3/2021 ຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນພ້ອມດ້ວຍຄະນະຄູອາຈານພາກວິຊາກະສິກຳ ໄປຮ່ວມງານສຳມະນາເປີດຕົວອາຫານສັດຂອງບໍລິສັດກີນພິດ ສປປ ລາວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະຖານປະກອບການ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ