ປະກາດຮັບສະໝັກນັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນ 2021-2022

  • ຄຳແນະນຳສຳລັບການສະໝັກເຂົ້າຮຽນ
  1. ຄຣິກເຂົ້າລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເພື່ອສະໝັກຕາມລະບົບການຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮຽນ
  2. ປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະ ອີເມວ(Gmail) ຕ້ອງແມ່ນອີເມວທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານໄດ້
  3. ກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວກົດ “ສົ່ງຂໍ້ມູນ”
  4. ຫລັງຈາກສະໝັກແລ້ວລະບົບຈະສົ່ງ ໃບສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ແລະ ບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງ ເຂົ້າອີເມວໃຫ້ທ່ານເກັບໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານເພື່ອມາສະເໜີເຂົ້າຮຽນ
  5. ສຳລັບວັນທີ່ສອບເສັງແມ່ນວັນທີ 22/9/2021
  6. ລໍຖ້າການປະກາດລາຍຊື່ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຈາກວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈາກເວັບໄຊຂອງວິທະຍາໄລ www.ktvc.edu.la ຫຼື Facebook page: https://www.facebook.com/KTVC.Official

ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຜ່ານທາງແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າຮຽນລຸ່ມນີ້:

1. ສຳພາດ 9+2(ຈົບ ມ4)     https://forms.gle/tnZMQD3nCRfcffCw9

2. ສຳພາດ 9+3(ຈົບ ມ4)     https://forms.gle/5NLiEW49Nk2FDHog7

3. ສຳພາດ 12+2(ຈົບ ມ7)    https://forms.gle/6At9ggCmxi9Mr9r77

4. ສຳພາດ 12+3(ຈົບ ມ7)     https://forms.gle/D6UELyuv1CCWNaVk9

5. ສອບເສັງ 12+2(ຈົບ ມ7)     https://forms.gle/ioNPyWjChUUqnTHw5

6. ສອບເສັງ 12+3(ຈົບ ມ7)    https://forms.gle/Jpmzh1RvWS7xw7M2A

7. ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ(ຈົບຊັ້ນກາງ)    https://forms.gle/DjqFrfiX6iAF8L7u5

ອັບເດດ ລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ວັນທີ(6/9/2021)

ແບບຟອມຢັ້ງຢືນເຂົ້າຮຽນທີ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ